पहिलो नगरसभा श्री राम शंकर मिश्र ज्यु को अध्यक्षता मा पौष १३ र १४ गते का दिन सम्पन भयो ।