Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
ChandraShekar Sharma Executive Officer EO.jaleshwarmun@gmail.com 9844035909
राकेश कुमार चौधरी इन्जिनियर Planning Section chaudharyrakesh143@gmail.com 9841570753
राकेश कुमार चौधरी इन्जिनियर योजना शाखा प्रमुख chaudharyrakesh143@gmail.com 9841570753
रंजित कुमार महतो ना.सु योजना शाखा bholaranjit550@gmail.com 9817866100
धिरेन्द्र झा ना.सु योजना शाखा ९८४४०२९८६४
रामजीवन शाह अमिन नक्शा एकाई शाखा ९८०४८९१०३५
प्रमोद कुमार मण्डल खरिदार पंजीकरण शाखा प्रमुख panjikarnajaleshwarmun@gmail.com ९८४४१६७६६८
मुकेश प्रशाद चौधरी ना.सु समाज कल्याण शाखा mukeshchaudhary63973@gmail.com ९८१९८६३९७३
Saphalta shah खरिदार Pangikaran Shaka 9844058187
बिपिन कुमार द्विवेदी ना.सु कार शाखा प्रमुख
अव्दुल्मनान अंसारी ना.सु नक्शा एकाई शाख
महेन्द्र वडहि ना.सु कार शाखा mthakur354.mb@gmail.com 9844030354
उपेन्द्र मिश्र ना.सु आ.ले.प.
बसन्त नारायण ठाकुर खरिदार क.अ.