FAQs Complain Problems

News

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
राकेश कुमार चौधरी इन्जिनियर योजना ,प्राबिधिक तथा अनुगमन शाखा उप- प्रमुख chaudharyrakesh143@gmail.com 9841570753
रंजित कुमार महतो ना.सु योजना शाखा bholaranjit550@gmail.com 9817866100
धिरेन्द्र झा ना.सु योजना शाखा ९८४४०२९८६४
रामजीवन शाह अमिन नक्शा एकाई शाखा ९८०४८९१०३५
प्रमोद कुमार मण्डल खरिदार पंजीकरण शाखा प्रमुख panjikarnajaleshwarmun@gmail.com ९८४४१६७६६८
मुकेश प्रशाद चौधरी ना.सु समाज कल्याण शाखा mukeshchaudhary63973@gmail.com ९८१९८६३९७३
Saphalta shah खरिदार Pangikaran Shaka 9844058187
बिपिन कुमार द्विवेदी ना.सु कार शाखा प्रमुख
अव्दुल्मनान अंसारी ना.सु नक्शा एकाई शाख
महेन्द्र वडहि ना.सु कार शाखा mthakur354.mb@gmail.com 9844030354
उपेन्द्र मिश्र ना.सु आ.ले.प.
प्रविन कुमार झा शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा ९८४९६६४१०७