FAQs Complain Problems

News and Notices

"पूर्ण खाेप लगाऔं बालबालिकाहरुलाई राेगबाट सुरक्षित बनाऔं"भन्ने नाराका साथ नगर प्रमुखद्वारा जलेश्वर नगरपालिकालाई पूर्ण खोप क्षेत्र घोषणा गरियो ।

आज मिति २०७९/०४/२३ गते सोमवार जलेश्वर नगरपालिकाको आयोजना तथा नगर प्रमुख श्री सुरेश साह सोनार ज्यूको अध्यक्षतामा पुण॔ खोप सुनिश्चितता र दिगोपना घोषणा सामारोह बिभिन्न मनोरन्जनात्मक कृयाकलापहरू गरी "पूर्ण खाेप लगाऔं बालबालिकाहरुलाई राेगबाट सुरक्षित बनाऔं"भन्ने नाराका साथ नगर प्रमुखद्वारा जलेश्वर नगर

Pages